Signaalvolger

De signaalvolger is voor de audio (geluid)-elektronicus een onmisbaar hulpmiddel. Zoals voor de meesten bekend worden fouten in apparaten opgespoord door de weg te volgen die het signaal door de verschillende blokken of trappen van een (audio) schakeling aflegt. Audio schakelingen vinden we in bijna alle elektronische apparaten zoals; versterkers, receivers, televisietoestellen ect.

Voorbeeld signaalvolger:

Als er op een bepaald punt in een voor- of eindversterkercircuit iets vreemds met het signaal gebeurt heeft men de trap gevonden waarin het defect aanwezig is en kan men zich vervolgens beperken tot het gedetailleerd onderzoeken van de schakelingen in deze trap.

Voor deze procedure, die bekend staat onder de naam ‘signaalvolgen’ moet men dus een toongenerator en een versterker hebben. De toongenerator wekt het testsignaal op, de versterker pikt dit op de verschillende punten in de schakeling op en maakt het hoorbaar in een luidsprekertje. Als testsignaal kunnen we ipv een toongenerator ook een muzieksignaal gebruiken. Een signaalgever en -volger is ook bekend onder de engelse benaming ‘signal-tracer’.